Облигационно право

  Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на облигационното право включват:

  Предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, заем, наем, аренда, дарение, поръчка, изпълнение, СМР и лизинг - изготвяне на необходимата документация и представителство;

  Представителство при преговори и сключване на договор;

  Неизпълнение по договор и непозволено увреждане - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство;

  Дело, свързано с действителността, изпълнението и развалянето на договор - изготвяне на необходимата документация и процесуално представителство ;

  Покана за изпълнение и нотариална покана - изготвяне на необходимата документация;

  Договорна ипотека,подготвяне на нотариален акт за учредяване на право на строеж, нотариален акт за право на ползване, нотариален акт за прехвърляне на право на собственост - изготвяне на необходимата документация.